Markerne

Vi driver ca 50 ha. marker, eng og skov. På markerne dyrker vi økologisk foder til eget brug: især græs og helsæd. Vi dyrker også korn - det meste af det sælger vi.

Græsset bruger vi friskt til køer om sommeren og til grise hele året. Om vinteren spiser køerne græsset som hø eller ensilage.

Helsæd består af byg og ærter, som høstes grønt og pakkes i "madpakker" og bruges især til grisene. Og de er vilde med det.

mariustilpasset